2-amino-3-hidroksipentano rūgštis


2-amino-3-hidroksipentano rūgštis
2-amino-3-hidroksipentano rūgštis statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėkhidroksinorvalinas

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Look at other dictionaries:

  • 2-amino-3-hidroksipentano dirūgštis — statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėk – hidroksiglutamo rūgštis …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • hidroksiglutamo rūgštis — statusas T sritis chemija formulė HOOCCH₂CH(OH)CH(NH₂)COOH atitikmenys: angl. hydroxyglutamic acid rus. гидроксиглутаминовая кислота ryšiai: sinonimas – 2 amino 3 hidroksipentano dirūgštis …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • hidroksinorvalinas — statusas T sritis chemija formulė CH₃CH₂CH(OH)CH(NH₂)COOH atitikmenys: angl. hydroxynorvaline rus. гидроксинорвалин ryšiai: sinonimas – 2 amino 3 hidroksipentano rūgštis …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • hydroxynorvaline — hidroksinorvalinas statusas T sritis chemija formulė CH₃CH₂CH(OH)CH(NH₂)COOH atitikmenys: angl. hydroxynorvaline rus. гидроксинорвалин ryšiai: sinonimas – 2 amino 3 hidroksipentano rūgštis …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • гидроксинорвалин — hidroksinorvalinas statusas T sritis chemija formulė CH₃CH₂CH(OH)CH(NH₂)COOH atitikmenys: angl. hydroxynorvaline rus. гидроксинорвалин ryšiai: sinonimas – 2 amino 3 hidroksipentano rūgštis …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • hydroxyglutamic acid — hidroksiglutamo rūgštis statusas T sritis chemija formulė HOOCCH₂CH(OH)CH(NH₂)COOH atitikmenys: angl. hydroxyglutamic acid rus. гидроксиглутаминовая кислота ryšiai: sinonimas – 2 amino 3 hidroksipentano dirūgštis …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • гидроксиглутаминовая кислота — hidroksiglutamo rūgštis statusas T sritis chemija formulė HOOCCH₂CH(OH)CH(NH₂)COOH atitikmenys: angl. hydroxyglutamic acid rus. гидроксиглутаминовая кислота ryšiai: sinonimas – 2 amino 3 hidroksipentano dirūgštis …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas